Wat is het
investeringsfonds?

Buma/Stemra en OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen beschikbaar te stellen aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. De culturele sector is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Buma/Stemra en het Ministerie van OCW komen auteursrechthebbenden tegemoet met het Investeringsfonds Muziek. Componisten, tekstschrijvers en uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 12 oktober 2020 een aanvraag doen. Het fonds is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek en nieuwe exploitatie van bestaande muziek in Nederland.Lees verder

Veelgestelde
vragen

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek verdeelt werkbijdragen onder personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • een investering in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector € 5 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 2.475.000 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Kort na het begin van de Coronacrisis is door Buma/Stemra € 2.750.000 gereserveerd om muziekprofessionals te ondersteunen met het begin mei gelanceerde Noodfonds Muziek. Het Ministerie is gevraagd om dit geld te verdubbelen. Als onderdeel van het steunpakket voor de culturele sector is deze bijdrage verdubbeld. Buma/Stemra wendt de bijdrage van de Minister van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken, investeringen in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek in het leven te roepen.

Bekijk alle veelgestelde vragen